לפרטים ואימון ניסיון חינם חייגו 0527731668

חדרה

ימים:א,ג,ה

קבוצות:גיל 7-9 שעה 16:15-17:00

גיל 9-12 שעה 17:00-18:00

גיל 12-14 שעה 18:00-19:00

גיל 15-18 שעה 19:00-20:00

בוגרים שעה 20:00-21:00